Oferta
Multistal & Lohmann hurtownie stali jakościowych

Opis:

Stal konstrukcyjna drobnoziarnista o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych w stanie ulepszonym cieplnie.

Zastosowanie:

Przeznaczona na szczególnie obciążone konstrukcje i elementy także spawane np. dźwigi i żurawie samojezdne, suwnice, mosty, cysterny, zbiorniki wodne i śluzy, maszyny drogowe, urządzenia górnicze. Dostosowana do pracy w temperaturze pokojowej i obniżonej.

Skład chemiczny [%]  WG. PN-EN 10025-6:2007

C Mn Si P S Cr Ni Mo Al
V TI
Cu

max

0,20

max

1,70

0,20

0,80

max

0,020

max

0,010

max

1,50

max

2,0

max

0,70

max

0,05

max

0,12

max

0,05

max

0,50


N Zr B CEV

max

0,015

max

0,15

max

0,005

max

0,065

CEV = C+Mn/6+ (Cr+Mo+V)/5 + (Ni + Cu)/15

Wpływ wielkości przekroju na własności mechaniczne

Grubość, mm    
 3-50 >50-100 >100-150
Granica plastyczności, ReH (Rp0,2), MPa >=690 >= 650  -
Wytrzymałość na rozciąganie, Rm, MPa
770-940 760-930
 -