Obowiązek informacyjny RODO-Magazyn Multistalu przy WZM Poznań
Multistal & Lohmann hurtownie stali jakościowych Multistal & Lohmann hurtownie stali jakościowych Multistal & Lohmann hurtownie stali jakościowych Multistal & Lohmann hurtownie stali jakościowych Multistal & Lohmann hurtownie stali jakościowych Multistal & Lohmann hurtownie stali jakościowych

                                            Klauzula informacyjna w związku z rejestracją osób przebywających na terenie budynków WZM S.A.

 

Na podstwie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych są Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-406) przy ul. J.H. Dąbrowskiego 262/280, zwane dalej "WZM S.A", "Administratorem".
  2. W WZM S.A. został powołany Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe e-mail: iod@wzm.pl; nr tel. 605 780 024.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w budynkach przy ul. J.H. Dąbrowskiego 262/280 w Poznaniu (60-406), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/670 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Prawnie usprawiedliwionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieniu administratora, pracowników oraz gości.
  5. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia wizyty.
  6. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
  7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem zgody na wejście do budynku Administratora ze względów zapewnienia bezpieczeństwa i porządku.
  9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.