Aktuality

Práca skladníka-obsluha strojov

31.03.2022

Stabilná práca pre najlepších kandidátov.

Ak ste solídny, ambiciózny človek a chcete si zvýšiť svoju odbornú kvalifikáciu prácou v modernom oceľovom sklade na pozícii Operátor skladu – Operátor strojov v Dąbrowe pri Poznani – prihláste sa do Multistal.

Podrobné informácie o pracovných podmienkach a očakávaniach spoločnosti:

Multistal & Lohmann Sp. z o.o.
ul. Bukowska 42
62-069 Dąbrowa Poland

Monika Maryniewska
Riaditeľ pre skladové hospodárstvo a logistiku
GSM: +48 882 788 397 Tel. 61 894 48 34

Monika.Maryniewska@multistal.com.pl

Kontaktovaním v tomto prípade akceptujete nasledujúcu klauzulu: „Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účely výberového konania (v súlade so zákonom zo dňa 10.5.2018 o ochrane osobných údajov (z. z. z.) z roku 2018, bod 1000) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ktorou sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR)“