Zásady ochrany osobných údajov a súkromia

Servis automatickým spôsobom nezbiera žiadne informácie, okrem informácií, ktoré obsahujú koláčiky (súbory cookies).

Súbory cookies (tzv. „koláčiky“) sú súbory s informačnými údajmi, predovšetkým sú to textové súbory, v ktorých sa uchovávajú informácie o koncovom zariadení Používateľa Servisu, a údaje zapísané v týchto súboroch využívajú webové stránky Servisu. Súbory cookies väčšinou obsahujú názov webovej stránky z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

Subjekt, ktorý na koncovom zariadení Používateľa Servisu umiestňuje súbory cookies, a má k nim prístup je prevádzkovateľ, tj. spoločnosť Multistalv& Lohmann Sp. z o.o.

Koláčiky sú používané na nasledovné účely:

prispôsobovanie obsahu webových stránok Servisu podľa preferencií Používateľa, ako aj optimalizovanie používania webových stránok; tieto súbory predovšetkým umožňujú rozpoznať dané zariadenie Požívateľa Servisu a náležite zobraziť webovú stránku, prispôsobenú podľa individuálnych potrieb používateľa,

vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, akým spôsobom Požívatelia Servisu používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšovať štruktúru a obsah týchto webových stránok,

V rámci Servisu sa používajú dva základné typy koláčikov: „relačné“ (session cookies) a „stále“ (persistent cookies). „Relačné“ koláčiky – sú to dočasné súbory, ktoré sú na koncovom zariadení Používateľa uložené iba dovtedy, kým sa Používateľ neodhlási, kým nezatvorí webovú stránku, alebo kým nezatvorí aplikáciu (webový prehliadač). „Permanentné“ koláčiky – sú na koncovom zariadení Používateľa uložené určitý čas, ktorý je nastavený v parametroch koláčikov, alebo až kým ich Používateľ sám nevymaže.

V mnohých prípadoch softvér používaný na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač), predvolene povoľuje uchovávanie koláčikov na koncovom zariadení Používateľa. Používatelia Servisu môžu v ľubovoľnej chvíli zmeniť nastavenia, ktoré sa týkajú koláčikov. Tieto nastavenia da dajú zmeniť predovšetkým tak, že v nastaveniach webového prehliadača bude vypnutá automatická podpora koláčikov, alebo bude aktivovaná funkcia informovania o každom použití (uložení) v zariadení Používateľa Servisu. Podrobné informácie o možnostiach a o spôsoboch podpory koláčikov sú uvedené v príručke alebo v pomoci daného softvéru (webového prehliadača).

Prevádzkovateľ Servisu informuje, že obmedzenia týkajúce sa používania koláčikov, môžu ovplyvniť niektoré funkcie, ktoré sú dostupné na webových stránkach Servisu.

Koláčiky ukladané na koncovom zariadení Požívateľa Servisu, môžu byť používané aj inými subjektmi, ktoré spolupracujú s prevádzkovateľom Servisu, ako sú napr. reklamné agentúry a partneri.

Viac informácií o koláčikoch nájdete napr. na adrese http://wszystkoociasteczkach.pl, alebo v pomoci vášho webového prehliadača.

Vzor „Politiky koláčikov“ pochádza zo stránky http://wszystkoociasteczkach.pl.