Informačná povinnosť GDPR

SPLNENIE INFORMAČNEJ POVINNOSTI (GDPR)

Na základe článku 13 odst. 1 a odst. 2 všeobecného Nariadenia o ochrane osobných údajov z dňa 27. mája 2016 informujem, že Správcom osobných údajov je spoločnosť Multistal & Lohmann sp. z o.o. zo sídlom v Poznani, na ul. Nad Wierzbakiem 17/1. Kontakt do Inšpektora ochrany osobných údajov (zodpovedná osoba): IODO@multistal.com.pl
Osobné údaje Obchodného partnera budú spracúvané z dôvodu potrebnosti pri realizácii zmluvy medzi Obchodným partnerom a Správcom pre účely:

  • uzatvorenia a realizácie uzavretej zmluvy, kde budú spracovávané po dobu vyžadovanú legislatívnymi predpismi určujúcimi povinnosti Správcu,
  • zaistenia bezpečnosti informácii, ktoré sa budú spracovávať do chvíle ukončenia zmluvy s Obchodným partnerom.

Osobné údaje Obchodného partnera budú spracované Správcom z dôvodu opodstatnených záujmov za účelom:

  • zaistenia bezpečnosti objektu.

Osobné údaje Obchodného partnera Kontrahenta budú zverené dodávateľom IT systémov, s ktorými Správca spolupracujem a je možné ich sprístupniť oprávneným subjektom na základe opodstatnenej žiadosti.
Obchodný partner je oprávnený nazrieť do obsahu svojich údajov a je oprávnený ich opravovať, odstrániť, obmedziť spracovanie, prenášať údaje, a nahlásiť nesúhlas.
Obchodný partner je oprávnený predkladať sťažností príslušnému orgánu dozoru v oblasti ochrany osobných údajov, keď zistí, že spracovanie osobných údajov porušuje predpisy všeobecného nariadenia O ochrane osobných údajov z dňa 27. mája 2016.
Uvedenie Obchodným partnerom osobných údajov je podmienkou pre uzatvorenie zmluvy. Obchodný partner má povinnosť ich uviesť a dôsledkom ich neuvedenia bude nemožnosť spolupráce so Správcom osobných údajov.