Obowiązek informacyjny RODO

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Multistal & Lohmann sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Nad Wierzbakiem 17/1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: IODO@multistal.com.pl
Dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane ze względu na konieczność realizacji umowy pomiędzy Kontrahentem, a Administratorem w celu:

  • zawierania i realizacji zawartej umowy, które przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora,
  • zapewnienia bezpieczeństwa informacji, które przetwarzane będą do momentu zakończenia umowy z Kontrahentem.

Dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w celu:

  • zapewnienia bezpieczeństwa obiektu.

Dane osobowe Kontrahenta zostaną powierzone dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.
Kontrahent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Kontrahent ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Kontrahenta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Kontrahent jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych osobowych.